Zekatta Nisap Miktarı Ne Kadardır, 2024 Yılı Nisap Miktarı Kaç Liradır

Dinen 24 Ayar 80.18 Gram altına veya eşder paraya sahip olan kimse zekatını vermekle yükümlüdür. Diyanete göre nisap miktarı 80.18 gr altın kabul edilmiştir. 80.18 Gram altının güncel piyasa fiyatları ile kaç lira, kaç dolar, kaç euro ve kaç sterlin ettiğini aşağıdaki nisap miktarı dönüşüm tablosundan öğrenebilirsiniz.

Nisap Miktarı Dönüşüm Tablosu

Tür Değer
Altın Olarak Nisap Miktarı 80.18 Gram
TL Olarak Nisap Miktarı 196739.27 TL
Dolar Olarak Nisap Miktarı 6006.26 USD
Euro Olarak Nisap Miktarı 5577.92 EUR
Sterlin Olarak Nisap Miktarı 4733.88 GBP

Zekat Nedir, Neden Zekat Verilmelidir?

Zekat, sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekat; dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.
Zekatın sarf yerleri Kur'an'da ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, “Zekat”, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekatını vermesi gerekir. Nisap altında 20 miskal (80. 18 gr), devede 5, sığırda 30, davarda 40'tır.
Zekatın farz olması için şartlar; malların nami (üreyici) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, borcundan ve asli ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Zekâtın farz olması için şu şartlar gerekir: a) Mükellef olmak. Zekât, namaz gibi bir ibadet olup verecek kimsenin Müslüman, hür, akıllı ve ergin olması gerekir. b) Nisap miktarı mala sahip olmak. Temel ihtiyaçlardan ve borçtan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip olmak gerekir. Zekât dışı tutulan temel ihtiyaçlar şunlardır: Mesken olarak oturulan ev, evin eşyası, giysiler, binit aracı, mesleği ifa amacıyla kullanılan kütüphane, iş âletleri, üretim için kullanılan makine, tezgâh, fabrika vb. aletler, yine kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin bir aylık -daha sağlam görülen bir görüşe göre bir yıllık- mutat harcamaları zekâttan muaftır. Belirtilen temel ihtiyaç maddelerinin dışında borçlar da düşüldükten sonra geride kalan altın, gümüş, nakit para ve ticaret malları 96 gram altın tutarından daha fazla olur ve bunun üzerinden bir yıl da geçmiş bulunursa, kişi % 2,5 oranında zekât yükümlüsü olur. Yıl içindeki azalma ve çoğalmalar dikkate alınmaz. Bir ücret veya komisyon usulü çalışan ve zengin durumunda bulunan emlakçi, galerici, kabz-ı mal gibi esnaf, yıllık geliri üzerinden % 2,5 zekâta tabi olur. Ancak sermaye ile emlâk veya müteahhitlik işi yapanlar kendi mülkiyetine aldıkları veya kendi ürettikleri arsa, daire, dükkân, iş merkezi vb. yerleri satışa arz etmiş durumda oldukları takdirde, bunlar ticaret malı sayılır ve kıymeti üzerinden % 2,5 zekâta tabi olur. Kirada olan daire, dükkân, arsa, işyeri, depo vb. akarlar veya otomobil, kamyon, tır, uçak, gemi vb. taşınırlar ise kira geliri üzerinden yılsonunda elde ne kalırsa, bunun % 2,5’u üzerinden zekâta tabi olur.